Seminar: Kontroling upravljanja projektima, troškovima i prihodima

Centar za poslovnu edukaciju organizuje jednodnevni interaktivni seminar

Kontroling upravljanja projektima, troškovima i prihodima

dr. sc. Mirna Pajević Interni i eksterni revizor


6. novembar 2018.

Sarajevo

Broj učesnika je ograničen na 18  

Požurite sa prijavom!

Iskoristite 10 % popusta za rane prijave do 26. oktobra

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Jednodnevni interaktivni seminar

KONTROLING UPRAVLJANJA PROJEKTIMA, TROŠKOVIMA I PRIHODIMA 

Povećajte svoju efikasnost i postanite izvrsni u rukovođenju i kontrolingu upravljanja projektima/investicijama, troškovima i prihodima. Seminar vodi vrhunski ekspert dr. sc. Mirna Pajević, koja svoja dokazana praktična iskustva stavlja vama na raspolaganje kroz interaktivni rad u maloj grupi.

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa kontrolingom vođenja i organizacije projekata/investicija, te upravljanjem prihodima i troškovima, 
 • Stjecanje novih znanja sa akcentom na kvantitativne metode procjene isplativosti projekata/investicija, 
 • Unaprjeđenje vještina kontrolinga, pravilnog donošenja odluka, izbora i procjene ekonomsko isplativih projekata, izvora i stope finansiranja, obračuna i procjene troškova i prihoda vezanih uz projekat, 
 • Upoznavanje sa pokazateljima učinaka projekta, identifikacijom ključnih rizika i prepoznavanjem i rješavanjem potencijalnih problema iz prakse, 
 • Razvijanje troškovnog i menadžerskog računovodstva. 


Ovim interaktivnim seminarom ćete savladati sve neophodne vještine za kontroling vođenja projekata, upravljanje troškovima i prihodima, sa akcentom na metode procjene isplativosti projekta. Konkretnije, naučit ćete primjenu kvantitativnih modela za procjenu vrijednosti rezultata projekta, savladat ćete strategije za vođenje projekta, kao i analize i kontrole pokazatelja učinaka i prepoznavanje ranih znakova i rizika unutar organizacije. Kroz seminar ćemo posebno obraditi pojedine kategorije troškova koje su ključne za uspjeh pojedinog projekta.  

TEME SEMINARA

 • Strateške odluke i konkurentske strategije upravljanja 
 • Promjene u savremenom poslovnom okruženju 
 • Kontroling upravljanja projektima kroz upravljanje prihodima i troškovima 
 • Troškovno i menadžersko računovodstvo 
 • Alternativno poslovno odlučivanje u kontrolingu 
 • Upravljanje kapitalnim izdacima 
 • Trošak amortizacije, vrste i utjecaj 
 • Kontroling projektne dokumentacije 
 • Opravdanost i izvodivost projekata 
 • Finansijska isplativost i metode procjene vrijednosti projekata 
 • Kontroling troška finansiranja i analiza novčanih tokova 
 • Pokazatelji učinka, analiza profitabilnosti i kontrola 
 • Praktični primjeri  

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

Kontroling menadžerima, projekt menadžerima, zaposlenicima iz sektora/službi za kontroling, svima koji se bave finansijama i računovodstvom kako u privatnom tako i u javnom sekotoru. Seminar je također namjenjen i vlasnicima firmi i menadžerima koji žele bolje razumjeti i kontrolisati upravljanje svojim projektima. 

KORISTI ZA UČESNIKE

Donošenje boljih poslovnih odluka koje će rezultirati povećanjem efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Učesnici će imati višestruke koristi od seminara, od stjecanja novih znanja do kadrovskog jačanja, usvajanja novih vještina i efikasnijeg upravljanja kontrolingom, projektima, te prihodima i troškovima. Nakon seminara smanjuje se mogućnost grešaka koje se dešavaju u praksi kao što su izbor loših i neprofitabilnih projekata i izvora finansiranja, greške u obračunu troškova i projekcijama novčanih priliva i dr. Kroz seminar će učesnici steći sposobnost da racionalno procjene rizik, unaprijede vještine efikasne komunikacije kroz upravljanje projektima i kroz strateško donošenje odluka.

METODOLOGIJA RADA

Seminar je osmišljen kao interaktivna radionica sa maksimalno 18 učesnika te dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju, a tiče se kontrolinga, poslovnih odluka i ulaganja u različite vrste projekata, odnosno investicija. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz niz praktičnih primjera, testova i vježbi. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na seminaru učesnici će steći uvid u primjeni kontrolinga u različitim stvarnim situacijama.

Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku seminara učesnici dobijaju CPE certifikat.

CPE predavač

dr. sc. Mirna Pajević Interni i eksterni revizor  

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta, te doktorirala na katedri finansija Ekonomskog fakulteta 2016. godine u oblasti biznisa-naučni studij.

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući FEB dd na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga.

Tokom svoje poslovne karijere pohađala je veliki broj stručnih i specijalističkih edukacija kako u BiH, tako i u inostranstvu . Ovlašteni je eksterni i interni revizor za oblast privrede, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet. Mirna je certificirani računovođa kao i stalni sudski vještak iz ekonomske oblasti, a ekspert je iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Objavila je preko 70 stručnih članaka i bila predavač na više od 40 seminara. Izjave naših polaznika Smatram da je seminar koristan za sve koji žele naučiti više o metodologiji i alatima koji se koriste za upravljanje projektima. Seminar je naročito poučan za početnike, odnosno sve osobe koje imaju određeno iskustvo na projektima ali ne i odgovarajuću teorijsku podlogu. Predavači imaju obimno iskustvo, te na zabavan način, kroz praktične primjere i interaktivnu nastavu, polaznike vode kroz projektne faze, što nastavu čini dinamičnom i interesantnom. Trening: Projekt menadžment Elma Majstorić, Direktor Odjela Uprave, Addiko Bank d.d. Sarajevo

Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme

Preko 100 vodećih BH firmi i organizacija su naši zadovoljni klijenti, a neki od njih su: Addiko banka, Aerodrom Sarajevo, Agencija za državnu službu, Argeta, AS Holding Jelah, BH Pošta, BH Telecom, Bosnalijek, Bramac krovni sistemi, Britanska ambasada, Centralna banka BiH, Croatia osiguranje, EKI, Elektro Bijeljina, Energopetrol, Fabrika cementa Lukavac, Goethe Institut, Gorenje, Grawe osiguranje, HoldINA, International Health, Intesa Sanpaolo banka, Kim Tec, Krajina Klas, Logosoft, Lutrija BiH, Merkur osiguranje, Mistral, NLB banka, Nova banka, Novo Nordisk, Općine Ilijaš-Novo Sarajevo-Tuzla, Oracle, ORBICO, Obavještajno sigurnosna agencija BH, Partner, Pliva, Poreska uprava RS, Porsche, ProCredit Bank, Pretis, Prevent, Raiffeisen banka, Registar vrijednosnih papira, SAMSUNG, Sarajevo osiguranje, Soda Sisecam, Sparkasse banka, Univerzitet u Sarajevu, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ustavni sud BH, Via Media, Schachermayer, Schenker, Sberbank, Sparkasse Bank, Sprind, Sud BiH, Xella Ytong, Služba za zapošljavanje TK i KS, Ziraat banka, Volkswagen, Wurth...  

Požurite, 10 % popusta za rane prijave vrijedi još

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Mjesto i vrijeme održavanja

 • SARAJEVO - 6. novembar, 9-16h, Sunnyland, Sarajevo - Trebević


Kotizacija

Cijena: 245 KM + PDV

Cijena sa 10 % popusta do 26. oktobra: 220 KM + PDV

Trening je ograničen na 18 učesnika.

Cijena uključuje:

 • Stručna predavanja predavača
 • Materijale koji prate seminar
 • Popis učesnika seminara s podacima za daljnje kontakte
 • Izdavanje CPE certifikata
 • Ručak i kafu tokom pauza  

Pogodnost: Fizička lica mogu plaćati do 6 rata putem UniCredit ili Raiffeisen platnih kartica.  

Dodatne informacije Sarajevo: 033 260 505 Tuzla: 035 245 222 Email: cpe@cpe.baPrijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 14.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 40 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo 1st Business Certificate, TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar.

Zašto odabrati CPE?

 • 1st Business Certificate centar za BiH
 • Ovlašteni TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar 
 • Stručni tim od preko 40 vrhunskih predavača posvećenih polaznicima 
 • Nastava u malim grupama od 8 do 12 polaznika 
 • Preko 14.000 zadovoljnih polaznika od 2007. godine 
 • Plaćanje do 6 mjesečnih rata za sve polaznike 
 • Originalna literatura za sve kurseve 
 • Besplatno pred-testiranje za određivanje trenutnog znanja 
 • Garancija 100 % zadovoljstvo (besplatan ponovni kurs) 
 • 12 moderno opremljenih učionica
 • Digitalna nastava sa Mimio Xi interaktivnim tablama 
 • Klimatizacija, ventilacija i ergonomski oblikovane stolice 
 • Kafeterija za pauze i odmor 
 • Lokacije u centru Sarajeva i Tuzle

Sarajevo Centar za poslovnu edukaciju 

Multicom d.o.o. Tuzla, PJ Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo Tel.: +387 33 260 505 E-mail: sarajevo@cpe.ba Web: www.cpe.ba

Tuzla Centar za poslovnu edukaciju

Multicom d.o.o. Tuzla Aleja A. Izetbegovića 10, Tuzla Tel.: +387 35 245 222 E-mail: tuzla@cpe.ba Web: www.cpe.ba