Zakon o slobodi pristupa informacijama
sa osvrtom na Zakon o zaštiti ličnih podataka


Interaktivni webinar uživo
15. mart 2022.
10 - 14h

Popust za rane prijave vrijedi još

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.

Poludnevni interaktivni webinar uživo sa predavačem

Zakon o slobodi pristupa informacijama predstavlja pravni osnov, odnosno instrument putem kojeg je građanima i civilnim organizacijama omogućeno da dođu do određenih informacija, osiguravajući u isto vrijeme potrebnu transparentnost rada u javnom sektoru koji podrazumjeva sve javne ustanove, organe uprave na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Adekvatnu primjenu ovog zakona dodatno usložnjava i istovremena obaveza poštivanja i primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka, naročito ukoliko se zahtjev za pristup informacijama odnosi na lične podatke. Iz tih razloga, u posljednje vrijeme postoji čitav niz izazova i dilema u primjeni ovih, na prvi pogled, dijametralno suprotstavljenih propisa, pošto samo njihovo pravilno provođenje znači adekvatnu primjenu načela vladavine prava.

Cilj webinara je da učesnicima omogući sticanje praktičnih i upotrebljivih znanja neophodnih za pravilnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama, a u vezi sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Kome je webinar namijenjen

Webinar je namijenjen zaposlenicima u javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i svim organima uprave na svim nivoima vlasti, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz primjene navedenih zakona.

Teme webinara

 • sloboda pristupa informacijama i njen značaj
 • obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguranja slobodnog pristupa informacijama
 • načini ostvarivanja prava na pristup informacijama
 • informacije do kojih se može doći podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama
 • informacije koje se ne mogu dobiti podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama
 • najčešće situacije djelomičnog pristupa informaciji
 • izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa
 • razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost
 • obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama
 • zahtjev za dopunu i ispravak informacije
 • postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva
 • sadržaj i unutrašnja struktura akta – rješenja o davanju ili uskraćivanju informacije
 • način na koji se može ostvariti uvid u traženu informaciju
 • žalba i rokovi u žalbenom postupku
 • upravni spor
 • sloboda pristupa informacijama u odnosu na procesno pravo, posebno u odnosu na upravni, parnični i krivični postupak
 • postupanje u ostvarivanju prava uvida u postupku javnih nabavki

Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije

CPE predavač


dr. sc. Muhamed Mujakić

Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen javni/stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH.

Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je velikog broja stručnih publikacija i radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija.

Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH, a arbitar je pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme 

Preko 300 vodećih BH firmi i organizacija su naši zadovoljni klijenti, a neki od njih su:

CPE reference

Popust za rane prijave vrijedi još

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds


Datum i način održavanja

 • ONLINE - 15. mart 2022. od 10 do 14h

Webinar se održava uživo, te je interaktivan sa mogućnošću postavljanja pitanja predavaču.

Također se snima kako bi učesnici naknadno mogli pogledati snimak.

Kotizacija

Redovna kotizacija: 195 KM + PDV

Popusti za rane prijave do 12. marta:

Kotizacija po učesniku za 1-2 učesnika sa 20 % popusta: 155 KM + PDV

Kotizacija po učesniku za 3-4 učesnika sa 25 % popusta: 145 KM + PDV

Kotizacija po učesniku za 5 i više učesnika sa 30 % popusta: 135 KM + PDV 


Kotizacija uključuje:

 • Stručna predavanja predavača
 • Materijali koji prate radionicu
 • Snimak webinara

Pogodnost: Fizička lica mogu plaćati do 6 rata putem UniCredit ili Raiffeisen platnih kartica.  

PRIJAVA

Dodatne informacije Sarajevo: 033 260 505
Email: cpe@cpe.ba


Seminari u najaviPrijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 25.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 50 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo 1st Business Certificate, TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar.

Zašto odabrati CPE?

 • 1st Business Certificate centar za BiH
 • Ovlašteni TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar 
 • Stručni tim od preko 50 vrhunskih predavača posvećenih polaznicima 
 • Nastava u malim grupama od 8 do 12 polaznika 
 • Preko 25.000 zadovoljnih polaznika od 2007. godine 
 • Plaćanje do 6 mjesečnih rata za sve polaznike 
 • Originalna literatura za sve kurseve 
 • Besplatno pred-testiranje za određivanje trenutnog znanja 
 • Garancija 100 % zadovoljstvo (besplatan ponovni kurs) 
 • 12 moderno opremljenih učionica
 • Digitalna nastava sa Mimio Xi interaktivnim tablama 
 • Klimatizacija, ventilacija i ergonomski oblikovane stolice 
 • Kafeterija za pauze i odmor 
 • Lokacije u centru Sarajeva i Tuzle

Sarajevo Centar za poslovnu edukaciju 

Multicom d.o.o. Tuzla, PJ Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo Tel.: +387 33 260 505 E-mail: sarajevo@cpe.ba Web: www.cpe.ba

Tuzla Centar za poslovnu edukaciju

Multicom d.o.o. Tuzla Aleja A. Izetbegovića 10, Tuzla Tel.: +387 35 245 222 E-mail: tuzla@cpe.ba Web: www.cpe.ba