Centar za poslovnu edukaciju organizuje dvodnevnu interaktivnu radionicu

Najpraktičnija radionica javnih nabavki u BiH

Namijenjeno ugovornim organima i ponuđačima


SARAJEVO
16. i 17. juni 2021.
Hotel Hills 5*

Ograničeno na 20 učesnika, požurite sa prijavom! 

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Dvodnevna interaktivna radionica

Javne nabavke mogu biti težak i frustrirajući proces za obje strane, ali ne mora biti tako!

Na ovoj dvodnevnoj intenzivnoj radionici ćete kroz primjere iz prakse naučiti kako uspješno učestvovati u postupcima javnih nabavki sa obje strane. Cilj ove radionice je stručna edukacija svih učesnika u postupcima javnih nabavki u cilju unapređenja sistema javnih nabavki i jačanja malih i srednjih preduzeća te eliminisanja svih oblika diskriminacije prema ponuđačima. Radionica obuhvata sve faze postupka javnih nabavki.

Trening vode mr. sc. Destan Hodžić, trener AJN i praktičar, te dr. sc. Muhamed Mujakić, pravni ekspert iz oblasti upravnog prava koji svoja dokazana praktična iskustva stavljaju vama na raspolaganje kroz interaktivan rad u grupi do 22 učesnika. Fokusirani smo na prenos praktičnog znanja i iskustva, a kroz ovaj trening imat ćete mogućnost postavljati konkretna pitanja i predstavljati slučajeve iz vaše prakse.

Radionica je koncipirana na način da praktičan rad čini 75 % sadržaja uključujući odgovarajuće vježbe na temelju studija slučaja. Nakon završetka radionice učesnici će dobiti set dokumentacije i urneke koje mogu prilagoditi i koristiti u svom daljnjem radu.

Od iskusnih trenera saznajte dodatne praktične savjete koji vam mogu pomoći u budućem radu, učesnici će nakon radionice imati priliku i da dodatno angažuju CPE tim trenera kao konsultante za svoje slučajeve.

Pored direktnih sudionika u javnim nabavkama, ova radionica je također namijenjena i menadžerima, revizorima, pravobraniocima, sudijama, tužiocima, članovima komisija za javne nabavke, službenicima i uposlenicima koji su uključeni u svim fazama postupka javnih nabavki i pripremanja ponuda, drugim subjektima koji su zainteresirani za efikasno i transparentno trošenje javnih sredstava (vijećnici, delegati, poslanici i ostali sudionici u odlučivanju).

Radionica


Teme radionice

 • metodologija kvalitetnog planiranja za nabavku roba, usluga i radova sa osvrtom na ekonomske posljedice na budžet izazvane pandemijom covida 19;
 • značaj i aspekti ispitivanja tržišta;
 • značaj antikorupcijskih reformi sistema javnih nabavki;
 • značaj integriteta lica koja sudjeluju u procesu javnih nabavki;
 • priprema tehničke specifikacije sa osvrtom na specifične nabavke;
 • postupci javnih nabavki sa osvrtom na okvirni sporazum (prednosti i nedostaci u realizaciji);
 • kako kvalitetno pripremiti tendersku dokumentacije bazirajući se na otvoreni, konkurentski, pregovarački postupak i konkurs za izradu idejnog rješenja;
 • kako odgovoriti zahtjevima iz tenderske dokumentacije i kvalitetno sačiniti ponudu;
 • izuzeća iz primjene zakona i ekskluzivitet;
 • upotreba faksimila u postupcima javnih nabavki;
 • cijepanje javnih nabavki sa osvrtom na intelektualne usluge;
 • značaj Konkurencijskog vijeća u BiH;
 • preferencijalni tretman domaćeg;
 • kako steći proaktivnost u postupku direktnog sporazuma i mogućnost ulaganje žalbi;
 • kako steći proaktivnost u postupcima iz oblasti Aneks II dio B i pregovaračkom postupku bez objave obavještenja;
 • kako efikasno korespondirati sa Ugovornim organima;
 • kvalitetno učestvovanje u sistemu E-aukcije;
 • priprema, slanje, povlačenje i ispravka elektronskih ponuda;
 • kvalitetno sačinjavanje svih podnesaka (Zapisnika, Odluka, Obavještenja);
 • evaluacija ponuda;
 • naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora;
 • usvojiti znanja kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora;
 • raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti;
 • izmjena ugovora;
 • usvojiti znanja o praktičnim aspektima žalbenog postupka u javnim nabavkama;
 • aktivna legitimacija;
 • naknada troškova u postupku nabavke;
 • bankarska garancija i blanko mjenica;
 • novčani instrumenti obezbjeđenja;
 • prekršajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavki;
 • Zakon o izmjenama i dopunama ZJN-a koji je u pripremi i šta nam donosi?
 • mišljenja AJN BiH i Rješenja URŽ-a -uočeni problemi i suprotna tumačenja;
 • pokretanje upravnog spora.

Zakoni koji su pokriveni treningom

 • Zakon o javnim nabavkama u BiH, Uputstva, pravilnici, odluke;
 • Posebe Uzanse o građenju;
 • Zakon o osiguranju;
 • Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo;
 • Zakon o obligacionim odnosima FBiH;
 • Zakon o upravnom postupku BiH;
 • Praksa suda EU i direktive EU.

Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku radionice učesnici dobijaju CPE certifikat.

CPE predavači

mr. sc. Destan Hodžić

Certificirani trener Agencije za javne nabavke u BiH, Agencije za državnu službu FBiH za oblast javnih nabavki i certificirani ekspert iz oblasti poznavanja propisa iz oblasti javnih nabavki sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji iz oblasti javnih nabavki. Pravni praktičar javnih nabavki. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo na javnim nabavkama u Općini Centar Sarajevo, BHMAC-u / Stručna služba Ministrarstva civilnih poslova u BiH i dr. Diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Magistrirao je na Katedri građanskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također je i magistrirao javne nabavke u upravi. Pravosudni ispit položio je 2011. godine pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.  

Ekspert je iz oblasti javnih nabavki, sa velikim iskustvom u praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama u BiH i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima javnih nabavki. Posljednjih dvanaest godina aktivno učestvuje u edukaciji predstavnika ponuđača i ugovornih organa. Obavljao je poslove u svojstvu praktičara iz oblasti javnih nabavki te je aktivno učestvovao u međunarodnim IPA projektima i u kreiranju tendera po proceduri Prag 2011/2012. Zastupao je brojne firme iz realnog sektrora u postupku pripreme ponuda i ulaganja žalbi. U 2016. godini je imenovan za eksperta iz oblasti javnih nabavki pri Agenciji za državnu službu FBiH. Također je certificirani voditelj upravnog postupka i supervizor za nadzor pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.  dr. sc. Muhamed Mujakić

Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama na poslovima javnih nabavki i pravnim poslovima koje uključuje Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine, Nezavisni operator sistema (NOS BiH) i dr. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen javni/stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH. Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je više publikacija i stručnih radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija. Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH, a arbitar je pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.  


Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme

Preko 200 vodećih BH firmi i organizacija su naši zadovoljni klijenti, a neki od njih su

Reference

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Mjesto i vrijeme održavanja

 • SARAJEVO - 16. i 17. juni 2021; 9.30-16h, Hotel Hills 5*


Kotizacija

Redovna kotizacija: 495 KM + PDV

Popusti za rane prijave do 9. juni:

Kotizacija po učesniku za 1-2 učesnika sa 10 % popusta: 445 KM + PDV

Kotizacija po učesniku za 3-4 učesnika sa 15 % popusta: 420 KM + PDV

Kotizacija po učesniku za 5 i više učesnika sa 20 % popusta: 395 KM + PDV 

Trening je ograničen na 20 učesnika.

Cijena uključuje:

 • Stručna predavanja predavača
 • Materijale koji prate radionicu
 • Izdavanje CPE certifikata
 • Ručak na bazi švedskog stola i kafu tokom pauza
 • Besplatan parking  

Pogodnost: Fizička lica mogu plaćati do 6 rata putem UniCredit ili Raiffeisen platnih kartica.  

PRIJAVA

Dodatne informacije Sarajevo: 033 260 505 Tuzla: 035 245 222 Email: cpe@cpe.ba


Seminari u najavi

Customer Experience Masterclass
ONLINE - 21. - 24. septembra 2021.

Praktična priprema i pisanje EU projekata
TUZLA i SARAJEVO juli 2021.


Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.

Share on LinkedIn

Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 20.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 50 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo 1st Business Certificate, TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar.

Zašto odabrati CPE?

 • 1st Business Certificate centar za BiH
 • Ovlašteni TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar 
 • Stručni tim od preko 50 vrhunskih predavača posvećenih polaznicima 
 • Nastava u malim grupama od 8 do 12 polaznika 
 • Preko 20.000 zadovoljnih polaznika od 2007. godine 
 • Plaćanje do 6 mjesečnih rata za sve polaznike 
 • Originalna literatura za sve kurseve 
 • Besplatno pred-testiranje za određivanje trenutnog znanja 
 • Garancija 100 % zadovoljstvo (besplatan ponovni kurs) 
 • 12 moderno opremljenih učionica
 • Digitalna nastava sa interaktivnim tablama 
 • Klimatizacija, ventilacija i ergonomski oblikovane stolice 
 • Kafeterija za pauze i odmor 
 • Lokacije u centru Sarajeva i Tuzle

Sarajevo Centar za poslovnu edukaciju 

Multicom d.o.o. Tuzla, PJ Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo Tel.: +387 33 260 505 E-mail: sarajevo@cpe.ba Web: www.cpe.ba

Tuzla Centar za poslovnu edukaciju

Multicom d.o.o. Tuzla Aleja A. Izetbegovića 10, Tuzla Tel.: +387 35 245 222 E-mail: tuzla@cpe.ba Web: www.cpe.ba