Centar za poslovnu edukaciju organizuje dvodnevnu interaktivnu radionicu

Javne nabavke Radionica za ponuđače: Proces javnih nabavki, priprema ponuda, korespondencija sa ugovornim organima i žalbe, s osvrtom na E-nabavke


SARAJEVO 13. i 14. februar 2020. 9:30-16h Hotel Hills

Ograničeno na 22 učesnika, požurite sa prijavom! 

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Dvodnevna interaktivna radionica

Javne nabavke Radionica za ponuđače: Proces javnih nabavki, priprema ponuda, korespondencija sa ugovornim organima, žalbe i tužbe, s osvrtom na E-nabavke

Cilj naših radionica i seminara je povećanje vaše efikasnosti poslovanja. Naučit ćemo vas kako da najbolje pripremite ponude i eliminišete favoriziranje određenih ponuđača u vašu korist. Radionica obuhvata sve faze postupka javnih nabavki od preuzimanja tenderske dokumentacije, korespondenciju sa predstavnicima ugovornih organa, kvalitetnu pripremu ponuda, učestvovanje u sistemu E-aukcija, uvid u ponude, ulaganje žalbi i tužbi. Također ćemo vas naučiti kako da kvalitetno učestvujete u postupcima elektronskih nabavki (e-nabavke) koje se ove godine uvode u sistem javnih nabavki kao obaveza, a sve u cilju maksimiziranja profita

Trening vode mr. sc. Destan Hodžić i dr. sc. Muhamed Mujakić, pravni eksperti iz oblasti javnih nabavki i upravnog prava koji svoja dokazana praktična iskustva stavljaju vama na raspolaganje kroz interaktivan rad u maloj grupi do 22 učesnika. Fokusirani smo na prenos praktičnog znanja i iskustva, a kroz ovaj trening imat ćete mogućnost postavljati konkretna pitanja i predstavljati slučajeve iz vaše prakse.  

U toku radionice učesnici će sa trenerima proći sve korake u procesu pripreme i slanja ponude, toka postupka kao i procesa žalbi i tužbi. Radionica je koncipirana na način da praktičan rad čini 75 % sadržaja uključujući primjere korištenja portala za javne nabavke www.ejn.gov.ba

Nakon završetka radionice učesnici će dobiti set dokumentacije i urneke koje mogu prilagoditi i koristiti u svom daljnjem radu. 

Od iskusnih trenera saznajte dodatne praktične savjete koji vam mogu pomoći u budućem radu.

Učesnici će nakon radionice imati priliku i da dodatno angažuju CPE tim trenera kao konsultante za svoje buduće potrebe pripreme tenderske dokumentacije.

Radionica

TEME RADIONICE

 • Kako sačiniti ponudu
 • Kako kvalitetno pripremiti tendersku dokumentacije bazirajući se na otvoreni, konkurentski, pregovarački postupak i Konkurs za izradu idejnog rješenja
 • Kako efikasno korespondirati sa Ugovornim organima
 • Mogućnost praćenja realizacije Ugovora 
 • Kvalitetno učestvovanje u sistemu E-aukcije
 • Priprema, slanje, povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Kako sačiniti žalbu i uputiti Upit na TD
 • Žalba u postupcima koji su podijeljeni u lotove
 • Evaluacija ponuda
 • Kako steći proaktivnost u postupku direktnog sporazuma i mogućnost ulaganje žalbi
 • Kvalitetno sačinjavanje svih podnesaka (Zapisnika, Odluka, Obavještenja)
 • Kvalitetna priprema Ugovora za robe, usluge i radove
 • Naknada troškova u postupku nabavke
 • Bankarska garancija i blanko mjenica
 • Novčani instrumenti obezbjeđenja
 • Kako steći proaktivnost u postupcima iz oblasti Aneks II dio B i Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
 • Kako prepoznati i efikasno postupiti kod: preferiranja ponuđača, džentlmenskih sporazuma (koluzije)

Zakoni koji su pokriveni treningom

 • Zakon o javnim nabavkama u BiH, Uputstva, pravilnici, odluke 
 • Posebe Uzanse o građenju  
 • Zakon o osiguranju  
 • Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo 
 • Zakon o obligacionim odnosima FBiH
 • Zakon o upravnom postupku BiH

Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku radionice učesnici dobijaju CPE certifikat.

CPE predavači

mr. sc. Destan Hodžić

Certificirani trener za oblast javnih nabavki i upravnog prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji iz oblasti javnih nabavki. Pravni praktičar javnih nabavki. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo na javnim nabavkama u Općini Centar Sarajevo, BHMAC-u / Stručna služba Ministrarstva civilnih poslova u BiH i dr. Diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Magistrirao je na Katedri građanskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni ispit položio je 2011. godine pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.  

Ekspert je iz oblasti javnih nabavki, sa velikim iskustvom u praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama u BiH i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima javnih nabavki. Posljednjih dvanaest godina aktivno učestvuje u edukaciji predstavnika ponuđača i ugovornih organa. Obavljao je poslove u svojstvu praktičara iz oblasti javnih nabavki te je aktivno učestvovao u međunarodnim IPA projektima i u kreiranju tendera po proceduri Prag 2011/2012. Zastupao je brojne firme iz realnog sektrora u postupku pripreme ponuda i ulaganja žalbi. U 2016. godini je imenovan za eksperta iz oblasti javnih nabavki pri Agenciji za državnu službu FBiH. Također je certificirani voditelj upravnog postupka i supervizor za nadzor pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.  dr. sc. Muhamed Mujakić

Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama na poslovima javnih nabavki i pravnim poslovima koje uključuje Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine, Nezavisni operator sistema (NOS BiH) i dr. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen javni/stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH. Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je više publikacija i stručnih radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija. Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH, a arbitar je pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.  


Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme

Preko 100 vodećih BH firmi i organizacija su naši zadovoljni klijenti, a neki od njih su

Reference

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Mjesto i vrijeme održavanja

SARAJEVO - 13. i 14. februar 2020; 9.30-16h, Hotel Hills *****

Kotizacija

Redovna kotizacija: 495 KM + PDV

Popusti za rane prijave do 7. februara: Kotizacija po učesniku za 1-2 učesnika sa 10 % popusta: 445 KM + PDV Kotizacija po učesniku za 3-4 učesnika sa 15 % popusta: 420 KM + PDV Kotizacija po učesniku za 5 i više učesnika sa 20 % popusta: 395 KM + PDV 

Trening je ograničen na 22 učesnika.

Cijena uključuje:

 • Stručna predavanja predavača
 • Materijale koji prate radionicu
 • Popis učesnika radionice s podacima za daljnje kontakte
 • Izdavanje CPE certifikata
 • Ručak na bazi švedskog stola i kafu tokom pauza
 • Besplatan parking  

Pogodnost: Fizička lica mogu plaćati do 6 rata putem UniCredit ili Raiffeisen platnih kartica.  

PRIJAVA

Dodatne informacije Sarajevo: 033 260 505 Tuzla: 035 245 222 Email: cpe@cpe.baPrijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.

Share on LinkedIn

Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 20.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 50 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo 1st Business Certificate, TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar.

Zašto odabrati CPE?

 • 1st Business Certificate centar za BiH
 • Ovlašteni TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar 
 • Stručni tim od preko 50 vrhunskih predavača posvećenih polaznicima 
 • Nastava u malim grupama od 8 do 12 polaznika 
 • Preko 20.000 zadovoljnih polaznika od 2007. godine 
 • Plaćanje do 6 mjesečnih rata za sve polaznike 
 • Originalna literatura za sve kurseve 
 • Besplatno pred-testiranje za određivanje trenutnog znanja 
 • Garancija 100 % zadovoljstvo (besplatan ponovni kurs) 
 • 12 moderno opremljenih učionica
 • Digitalna nastava sa interaktivnim tablama 
 • Klimatizacija, ventilacija i ergonomski oblikovane stolice 
 • Kafeterija za pauze i odmor 
 • Lokacije u centru Sarajeva i Tuzle

Sarajevo Centar za poslovnu edukaciju 

Multicom d.o.o. Tuzla, PJ Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo Tel.: +387 33 260 505 E-mail: sarajevo@cpe.ba Web: www.cpe.ba

Tuzla Centar za poslovnu edukaciju

Multicom d.o.o. Tuzla Aleja A. Izetbegovića 10, Tuzla Tel.: +387 35 245 222 E-mail: tuzla@cpe.ba Web: www.cpe.ba