Centar za poslovnu edukaciju organizuje cjelodnevnu interaktivnu radionicu

Upravni postupak i upravni spor u praksi

Radionica namijenjena javnom sektoru: organima uprave BiH, FBiH i RS, kantona, organima gradske i općinske službe za upravu, javnim firmama, nevladinim organizacijama kao i privatnim firmama na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku).


SARAJEVO 26. februar 2020. 9:30-16h Hotel Hills 5*

Ograničeno na 22 učesnika, požurite sa prijavom! 

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Cjelodnevna interaktivna radionica

Upravni postupak i upravni spor u praksi 

Cilj naše radionice je povećanje efikasnosti u procesu upravnog postupka, od pokretanja postupka do konačnosti upravnih akata kao i vođenje upravnog spora. Na radionici obrađujemo pravila upravnog postupka po kojima postupa javni sektor: organi uprave BiH, FBiH i RS, kantona, organi gradske i općinske službe za upravu, javne firme, nevladine organizacije kao i privatne firme na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku), kad u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka u upravnim svarima. Također ćemo obraditi i izjavljivanje žalbe na upravne akte prvostepenog organa, postupanje drugostepenog organa po žalbi stranke, podnošenje tužbe odnosno vođenje upravnog spora pred nadležnim sudom na konačna rješenja po provedenom upravnom postupku.

Radionicu vode dipl. pravnik Enes Obralija i dr.sc. Muhamed Mujakić, pravni eksperti iz oblasti upravnog prava koji svoja dokazana praktiča iskustva stavljaju vama na raspolaganje kroz interaktivan rad u maloj grupi učesnika. Fokusirani smo na prenos praktičnog znanja i iskustva, a kroz ovaj trening imate mogućnost postavljati konkretna pitanja i predstavljati slučajeve iz vaše prakse.

U toku radionice učesnici će sa trenerima proći sve korake pred prvostepenim organom od pokretanja upravnog postupka, komuniciranja organa i stranaka, zastupanja, do donošenja upravnog akta od prvostepenog organa. Zatim izjavljivanje žalbe na prvostepeni upravni akt, postupanje drugostepenog organa, donošenje konačnog rješenja i njegovo pobijanje odnosno tužbom pokretanje upravnog spora. Osim općeg upravnog postupka bit će riječi i o posebnim upravnim postupcima.

Od trenera sa višegodišnjim praktičnim iskustvom saznajte dodatne praktične savjete koji će vam pomoći u budućem radu.

Pravna akta

TEME RADIONICE

 • Koja su načela Upravnog postupka
 • Određivanje stvarne i mjesne nadležnost organa uprave
 • Ko može biti stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje
 • Komuniciranje organa uprave i stranaka
 • Načini dostavljanja pismena
 • Rokovi
 • Povrat u pređašnje stanje
 • Održavanje reda
 • Troškovi postupka
 • Pokretanje postupka i zahtjevi stranaka
 • Postupak do donošenja rješenja
 • Dokazivanje u upravnom postupku
 • Rješenje
 • Zaključak
 • Žalba
 • Obnova postupka
 • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja
 • Izvršenje rješenja i zaključaka
 • Mjere za provođenje zakona
 • Nadzor nad provođenjem zakona
 • Kaznene odredbe
 • Ko ima pravo pokretanja upravnog spora
 • Nadležnost
 • Protiv kojeg akta se može voditi upravni spor, a kada ne može
 • Kako se pokreće spor
 • Kako se rješava spor (rješenje, presuda)
 • Zahtjev za preispitivanje sudske odluke
 • Zahtjev za zaštitu zakonitosti
 • Troškovi postupka
 • Obaveznost presuda
 • Postupak zaštite sloboda i prava građana zagarantiranih Ustavom BiH
 • Postupak po izbornim žalbama
 • Kaznene/prekršajne odredbe

Zakoni koji su pokriveni radionicom

 • Zakon o upravnom postupku BiH
 • Zakon o upravnim sporovima BiH
 • Zakon o upravnom postupku F BiH/RS
 • Zakon o upravnim sporovima F BiH/RS


Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku radionice učesnici dobijaju CPE certifikat.

CPE predavači

Enes Obralija  

Certificirani trener za oblast upravnog prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji iz oblasti upravnog prava. Pravni praktičar upravnog prava. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo iz oblasti upravnog prava koje je stekao radeći u kantonalnim i državnim organima uprave. Trenutno je zaposlen u Odboru državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine, a radio je i kao glavni inspektor u institucijama BiH, zatim u državnim i kantonalnim organima uprave.  

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a pravosudni ispit položio pri Federalnom ministarstvu pravde. Ekspert iz oblasti upravnog prava sa višegodišnjim iskustvom u praktičnoj primjeni Zakona o upravnom postupku i drugih propisa koji se primjenjuju u upravnim postupcima. Kao trener aktivno učestvuje u edukaciji državnih službenika te je učestvovao i na edukacijama sudija i tužilaca.dr. sc. Muhamed Mujakić

Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama na poslovima javnih nabavki i pravnim poslovima koje uključuje Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine, Nezavisni operator sistema (NOS BiH) i dr. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen javni/stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH. Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je više publikacija i stručnih radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija. Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH, a arbitar je pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.  


Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme i organizacije

Preko 100 vodećih BH firmi i organizacija su naši zadovoljni klijenti, a neki od njih su

Reference

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Mjesto i vrijeme održavanja

SARAJEVO - 26. februar 2020; 9.30-16h, Hotel Hills *****

Kotizacija

Redovna kotizacija: 255 KM + PDV

Popusti za rane prijave do 15. februara: Kotizacija po učesniku za 1-2 učesnika sa 10 % popusta: 230 KM + PDV Kotizacija po učesniku za 3-4 učesnika sa 15 % popusta: 215 KM + PDV Kotizacija po učesniku za 5 i više učesnika sa 20 % popusta: 204 KM + PDV Redovna kotizacija: 495 KM + PDV

Trening je ograničen na 22 učesnika.

Cijena uključuje:

 • Stručna predavanja predavača
 • Materijale koji prate radionicu
 • Popis učesnika radionice s podacima za daljnje kontakte
 • Izdavanje CPE certifikata
 • Ručak na bazi švedskog stola i kafu tokom pauza
 • Besplatan parking  

Pogodnost: Fizička lica mogu plaćati do 6 rata putem UniCredit ili Raiffeisen platnih kartica.  

PRIJAVA

Dodatne informacije Sarajevo: 033 260 505 Tuzla: 035 245 222 Email: cpe@cpe.baPrijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.

Share on LinkedIn

Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 20.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 50 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo 1st Business Certificate, TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar.

Zašto odabrati CPE?

 • 1st Business Certificate centar za BiH
 • Ovlašteni TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar 
 • Stručni tim od preko 50 vrhunskih predavača posvećenih polaznicima 
 • Nastava u malim grupama od 8 do 12 polaznika 
 • Preko 20.000 zadovoljnih polaznika od 2007. godine 
 • Plaćanje do 6 mjesečnih rata za sve polaznike 
 • Originalna literatura za sve kurseve 
 • Besplatno pred-testiranje za određivanje trenutnog znanja 
 • Garancija 100 % zadovoljstvo (besplatan ponovni kurs) 
 • 12 moderno opremljenih učionica
 • Digitalna nastava sa interaktivnim tablama 
 • Klimatizacija, ventilacija i ergonomski oblikovane stolice 
 • Kafeterija za pauze i odmor 
 • Lokacije u centru Sarajeva i Tuzle

Sarajevo Centar za poslovnu edukaciju 

Multicom d.o.o. Tuzla, PJ Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo Tel.: +387 33 260 505 E-mail: sarajevo@cpe.ba Web: www.cpe.ba

Tuzla Centar za poslovnu edukaciju

Multicom d.o.o. Tuzla Aleja A. Izetbegovića 10, Tuzla Tel.: +387 35 245 222 E-mail: tuzla@cpe.ba Web: www.cpe.ba