Centar za poslovnu edukaciju organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu

Praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama sa osvrtom na Zakon o zaštiti ličnih podataka

Radionica je namijenjena zaposlenicima u javnim preduzećima, općinama, kantonima, ministarstvima, agencijama, ustanovama i svim organima uprave na svim nivoima vlasti


SARAJEVO
6. juli 2021.
Hotel Hills 5*

Ograničeno na 20 učesnika, požurite sa prijavom! 

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Jednodnevna interaktivna radionica

Zakon o slobodi pristupa informacijama predstavlja pravni osnov, odnosno instrument putem kojeg je građanima i civilnim organizacijama omogućeno da dođu do određenih informacija, osiguravajući u isto vrijeme potrebnu transparentnost rada u javnom sektoru koji podrazumjeva sve javne ustanove, organe uprave na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. 

Adekvatnu primjenu ovog zakona dodatno usložnjava i istovremena obaveza poštivanja i primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka, naročito ukoliko se zahtjev za pristup informacijama odnosi na lične podatke. Iz tih razloga, u posljednje vrijeme postoji čitav niz izazova i dilema u primjeni ovih, na prvi pogled, dijametralno suprotstavljenih propisa, pošto samo njihovo pravilno provođenje znači adekvatnu primjenu načela vladavine prava. 

Cilj seminara je da učesnicima omogući sticanje praktičnih i upotrebljivih znanja neophodnih za pravilnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama, a u vezi sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

KOME JE RADIONICA NAMIJENJENA  

Radionica je namijenjena zaposlenicima u javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i svim organima uprave na svim nivoima vlasti, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz primjene navedenih zakona.

TEME RADIONICE

 • sloboda pristupa informacijama i njen značaj 
 • obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama 
 • načini ostvarivanja prava na pristup informacijama 
 • informacije do kojih se može doći podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama
 • informacije koje se ne mogu dobiti podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama 
 • najčešće situacije dijelomičnog pristupa informaciji 
 • izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa 
 • razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost 
 • obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama 
 • zahtjev za dopunu i ispravak informacije 
 • postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva 
 • sadržaj i unutrašnja struktura akta – rješenja o davanju ili uskraćivanju informacije 
 • način na koji se može ostvariti uvid u traženu informaciju 
 • žalba i rokovi u žalbenom postupku 
 • upravni spor 
 • sloboda pristupa informacijama u odnosu na procesno pravo, posebno u odnosu na upravni, parnični i krivični postupak 
 • postupanje u ostvarivanju prava uvida u postupku javnih nabavki 


METODOLOGIJA RADA

Trening je osmišljen kao interaktivna radionica sa maksimalno 20 učesnika te dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju. Razmjenom iskustava na radionici, učesnici će steći uvid o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u različitim stvarnim situacijama.

Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku radionice učesnici dobijaju CPE certifikat.

CPE predavač

dr. sc. Muhamed Mujakić

Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama koje uključuje Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine i dr. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen javni/stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH. Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je više publikacija i stručnih radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija. Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH, a arbitar je pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.  


Izjave naših polaznika Smatram da je seminar koristan za sve koji žele naučiti više o metodologiji i alatima koji se koriste za upravljanje projektima. Seminar je naročito poučan za početnike, odnosno sve osobe koje imaju određeno iskustvo na projektima ali ne i odgovarajuću teorijsku podlogu. Predavači imaju obimno iskustvo, te na zabavan način, kroz praktične primjere i interaktivnu nastavu, polaznike vode kroz projektne faze, što nastavu čini dinamičnom i interesantnom. Trening: Projekt menadžment Elma Majstorić, Direktor Odjela Uprave, Addiko Bank d.d. Sarajevo

Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme

Preko 300 vodećih BH firmi i organizacija su naši zadovoljni klijenti, a neki od njih su

Reference

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Mjesto i vrijeme održavanja

 • SARAJEVO - 6. juli 2021; 9.30-16h, kongresni centar Hotel Hills 5*


Kotizacija

Redovna kotizacija za jednodnevnu radionicu: 330 KM + PDV

Popusti za rane prijave do 28. juna:

Kotizacija po učesniku za 1-2 učesnika sa 10 % popusta: 295 KM + PDV

Kotizacija po učesniku za 3-4 učesnika sa 15 % popusta: 280 KM + PDV

Kotizacija po učesniku za 5 i više učesnika sa 20 % popusta: 265 KM + PDV 

Radionica je ograničena na 20 učesnika. 


Cijena uključuje:

 • Stručna predavanja predavača
 • Materijale koji prate radionicu
 • Izdavanje CPE certifikata
 • Ručak na bazi švedskog stola i kafe pauze
 • Besplatan parking

Pogodnost: Fizička lica mogu plaćati do 6 rata putem UniCredit ili Raiffeisen platnih kartica.  

PRIJAVA

Dodatne informacije
033 260 505
cpe@cpe.ba


Seminari u najavi

Praktična priprema i pisanje projekata za EU fondove za privatni i javni sektor
TUZLA 1. i 2. juli 2021.
SARAJEVO 8. i 9. juli 2021.

Digitalni potpisi u praksi
SARAJEVO - 15. juli 2021.

Customer Experience Masterclass
ONLINE - 21. - 24. septembar 2021.


Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.

Share on LinkedIn

Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 20.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 50 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo 1st Business Certificate, TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar.

Zašto odabrati CPE?

 • 1st Business Certificate centar za BiH
 • Ovlašteni TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar 
 • Stručni tim od preko 50 vrhunskih predavača posvećenih polaznicima 
 • Nastava u malim grupama od 8 do 12 polaznika 
 • Preko 20.000 zadovoljnih polaznika od 2007. godine 
 • Plaćanje do 6 mjesečnih rata za sve polaznike 
 • Originalna literatura za sve kurseve 
 • Besplatno pred-testiranje za određivanje trenutnog znanja 
 • Garancija 100 % zadovoljstvo (besplatan ponovni kurs) 
 • 12 moderno opremljenih učionica
 • Digitalna nastava sa Mimio Xi interaktivnim tablama 
 • Klimatizacija, ventilacija i ergonomski oblikovane stolice 
 • Kafeterija za pauze i odmor 
 • Lokacije u centru Sarajeva i Tuzle

Sarajevo Centar za poslovnu edukaciju 

Multicom d.o.o. Tuzla, PJ Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo Tel.: +387 33 260 505 E-mail: sarajevo@cpe.ba Web: www.cpe.ba

Tuzla Centar za poslovnu edukaciju

Multicom d.o.o. Tuzla Aleja A. Izetbegovića 10, Tuzla Tel.: +387 35 245 222 E-mail: tuzla@cpe.ba Web: www.cpe.ba