Centar za poslovnu edukaciju i WM Equity Partners iz Beograda organizuju interaktivnu radionicu

Kako do strateškog partnera za male i srednje kompanije kroz dokapitalizaciju ili prodaju udjela investicionim fondovima


SARAJEVO 25. mart 2020. 10-15.30h Swissotel 5*

Ograničeno na 24 učesnika, požurite sa prijavom! 

Iskoristite popust za rane prijave, još

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.


Interaktivna radionica

Kako do strateškog partnera za mala i srednja preduzeća kroz dokapitalizaciju ili prodaju udjela investicionim fondovima 

Dobrodošli na vodeću praktičnu radionicu u BiH namijenjenu vlasnicima, generalnim direktorima i višem menadžmentu u malim i srednjim preduzećima (MSP) koji imaju u planu unaprjeđenje poslovanja kroz ulazak strateškog partnera i dokapitalizaciju svojih kompanija. Radionica je također namijenjena i vlasnicima i generalnim direktorima onih MSP koji planiraju prodaju dijela ili cijele kompanije strateškim partnerima ili investicionim fondovima.

Unaprjeđenje poslovanja MSP je ključan aspekt ovakve transakcije. Pored inicijalnog uvećanja likvidnosti koje donose investicioni fondovi i strateški partneri u MSP, oni se posebno bave unaprjeđenjem korporativnog upravljanja, unaprjeđenjem prodaje, strateškim pozicioniranjem ili repozicioniranjem kompanije, izlaskom na strana tržišta, finansijskom, poreznom, operativnom i pravnom optimizacijom. Ovo su bitni faktori poslovanja kompanije na kojima investicioni fondovi rade zajedničkim snagama sa vlasnicima i menadžmentom MSP u cilju višestrukog podizanja vrijednosti kompanije. 

Radionicu vode WM Equity Partners konsultanti iz Beograda sa preko 15 godina iskustva u ovoj oblasti koji su do sada pomogli velikom broju kompanija u regionu da pronađu strateškog partnera ili prodaju cijelu kompaniju.

Proces finansiranja SME uglavnom se bazira na kreditiranju od strane bankarskog sektora i finansiranju kroz lizing aranžmane sa lizing kompanijama. Komplementarno finansiranje dolazi od strane investitora od kojih su to najčešće investicioni fondovi. Kada su SME u pitanju, prvenstveno se misli na fondove preduzetničkog kapitala (eng. Venture Capital Funds) i privatne fondove (eng. Private Equity Funds). Učešće u kapitalu SME od strane investicionog fonda predstavlja značajni međukorak do finalne destinacije: strateški partner. Investicioni fondovi su partneri koji dijele rizik sa vlasnicima MSP. Takođe, aktivno učestvuju u unaprjeđenju poslovanja MSP i stvaranja dodatne vrijednosti za vlasnike kompanija, prethodno unoseći dodatni kapital u poslovanje. Svojim učešćem u kapitalu MSP, investicioni fondovi računaju na veći prinos na uložena sredstva od banaka, prvenstveno kroz uvećanje vrednosti kompanije i uspješnoj prodaji iste strateškom partneru. 

Nakon radionice, WM Equity Partners konsultanti će održati besplatne kratke 1 na 1 razgovore za predstavnike MSP na kojima će dati konkretne savjete i prijedloge za dalje korake za zainteresovane kompanije. WM Equity Partners mogu ponuditi i konsalting usluge na polju razvoja konkretnih poslovnih i investicionih planova, unaprjeđenju korporativnog upravljanja, unaprjeđenju finansijske pozicije MSP i porezne optimizacije. Ove oblasti su od velike važnosti za pripremu kompanija za dodatno finansiranje, dalji razvoj i eventualnu prodaju kompanije strateškom partneru.  

Učesnici će također imati priliku naručiti tzv. "One pager" ključni profilni dokument za svoju firmu koji predstavlja osnovni dokument koji se šalje investitorima kao prvi korak u pronalaženju strateškog partner ili prodaji dijela ili cijele kompanije.

Predstavnici EBRD-a će u svojoj prezentaciji predstaviti i EBRD program podrške privatnom sektoru kroz direktno investiranje, kreditne linije preko loklanih banaka i posebno program podrške savjetodavnim uslugama u malim i srednjim preduzećima u BiH.  

Ova radionica predstaviće cijeli proces dokapitalizacije ili prodaje udjela investicionim fondovima. Također će definisati ciljeve koje MSP ostvaruje kroz ovakvu vrstu finansiranja uključujući i uspješne primjere iz okruženja. Učesnici seminara će dobiti listu koraka koje vode ka ostvarenju ove transakcije, dodatne relevantne primjere transakcija iz relevantnih industrija u okruženju kao i dokumenat “One-pager” o svojoj kompaniji koji je najbitniji korak u inicijalnom predstavljanju investicionim fondovima i otpočinjanju saradnje sa njima. U slučaju zainteresovanosti za dalju saradnju, kompanija dobija detaljan dokumenat pod nazivom "Info memo" koji je presudan u donošenju odluke od strane investicionih fondova da investiraju u pomenuti MSP.  

TEME RADIONICE

 • Načini finansiranja MSP dostupni na trzištu; 
 • Dokapitalizacija ili prodaja udijela investicionim fondovima; 
 • Benefiti učešća investicionih fondova u kapitalu MSP; 
 • Priprema MSP za pristup investicionim fondovima i proces;  
 • Primjeri uspješnih investicija u kapital MSP od strane investicionih fondova; 
 • Grantovi kao dodatni izvor projektnog kofinansiranja MSP;  
 • Sljedeći koraci koji podrazumijevaju izradu "One-page" dokumenta i razmatranje Projekta pripreme SME za pristup investicionim fondovima i grantovima;
 • Predstavljanje EBRD programa podrške privatnom sektoru i program podrške savjetodavnim uslugama u MSP u BiH.


Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku radionice učesnici dobijaju CPE certifikat.

Konsultanti

Predrag Radlovački Associate Partner u WM Equity Partners  

Rođen u Beogradu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Schiller International University u Švajcarskoj gde završava dva smera: 1. Finansije i Racunovodstvo; 2. Marketing sa prosecnom ocenom 3.71 (od 4.0). Nastavlja studije na Business School Lausanne, Švajcarska gde stice diplomu Master of Business Administration.  

U toku svoje profesionalne karijere, Predrag je stekao praktična znanja i veštine iz različitih oblasti finansija i bankarstva, Management Consulting-a, FMCG industrije i generalnog management-a. Stečena znanja i veštine na odgovornim mestima kao sto su Generalni direktor, Direktor finansija, Direktor Regionalne kancelarije Citibank N.A. u mnogome su podrazumevala fokus na unapređenje poslovanja kompanija kroz Korporativno upravljanje, optimizaciju poslovanja i rast kroz različite vrste finansiranja i akvizicije. Od 1995. počinje svoju profesionalnu karijeru radeći kao analitičar pa onda trgovac hartijama od vrednosti na međunarodnim berzama. U periodu od 2001 do 2004, Predrag je vodio tim za upravljanje javnim dugom Ministarstva finansija Republike Srbije. Nastavlja svoju karijeru u Volksbanci Beograd kao direktor Trezora da bi se 2006. pridružio globalnoj management consulting kompaniji A.T. Kearney. Tu provodi 3 godine na različitim projektima institucionalne izgradnje banaka u regionu, da bi se na poziv EBRD pridružio njihovom timu kao Principal Banker zaduženom za finansijske institucije u region Zapadnog Balkana. Citibank N.A. ga poziva da se pridruži njihovom Corporate and Investment Banking timu 2011. gde preuzima upravljanje njihovom beogradskom regionalnom kancelarijom koja pokriva zemlje Zapadnog Balkana.  

U 2015. godini prelazi u korporativni sektor na poziciju CEO u MPC Holdingu. Poslednjih godinu dana intenzivno se bavi Management Consulting i M&A uslugama korporacijama u Srbiji i regionu. Tokom svoje karijere, Predrag je bio član pregovaračkog tima Republike Srbije na pregovorima sa Londonskim Klubom poverilaca, vodio projekte prodaje kompanija i banaka strateškim partnerima u regionu i vodio projekte restrukturiranja kompanija i banaka u regionu


Vladimir Pavlović, CFA Partner i CEO u WM Equity Partners Beograd  

Vladimir ima bogato 15 godišnje iskustvo na regionalnom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna Banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Direktor BDD FIMA International, portfolio menadžer fonda FIMA ProActive). Od osnivanja kompanije WM Equity Partners, obavlja funkciju Direktora Društva. Učesnik je u restrukturiranju više kompanija, bilo kroz proces izrade Plana reorganizacije, bilo kroz druge oblike restrukturiranja.  

Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu Političkih Nauka (oblast finansiranja lokalne samouprave). Od 2006. godine ima CFA zvanje. Od 2013. godine aktivno participira na projektima unapređenja korporativnog upravljanja kompanija u Srbiji.Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme i organizacije

Preko 100 vodećih BH firmi i organizacija su naši zadovoljni klijenti, a neki od njih su

Reference

Iskoristite popust za rane prijave, još samo

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Mjesto i vrijeme održavanja

SARAJEVO - 25. mart 2020; 10-15.30h, Swissotel 5*

Kotizacija

Redovna kotizacija: 445 KM + PDV

Popusti za rane prijave do 14. marta: Kotizacija po učesniku za 1-2 učesnika sa 10 % popusta: 399 KM + PDV Kotizacija po učesniku za 3 i više učesnika sa 15 % popusta: 375 KM + PDV 

Radionica je ograničena na 24 učesnika.

Cijena uključuje:

 • Stručna predavanja predavača
 • Materijale koji prate radionicu
 • Popis učesnika radionice s podacima za daljnje kontakte
 • Ručak na bazi švedskog stola i kafu tokom pauza


Mogućnost izrade profilnog dokumenta za kompaniju uz dodatnu naknadu od 200 KM + PDV po kompaniji.  

Pogodnost: Fizička lica mogu plaćati do 6 rata putem UniCredit ili Raiffeisen platnih kartica.  

PRIJAVA

Dodatne informacije Sarajevo: 033 260 505 Tuzla: 035 245 222 Email: cpe@cpe.ba


Seminari u najavi

Moć prodaje SARAJEVO - 13. mart 2020.  

Praktična priprema i pisanje projekata za EU fondove za privatni i javni sektor SARAJEVO - 26. i 27. mart 2020.

GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka SARAJEVO 8. i 9. april 2020.

EU grantovi - bespovratna sredstva za privatne firme i javni sektor SARAJEVO - 3. i 4. februar 2020.


Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti o budućim edukacijama.

Share on LinkedIn

Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 20.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 50 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo 1st Business Certificate, TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar.

Zašto odabrati CPE?

 • 1st Business Certificate centar za BiH
 • Ovlašteni TOEFL i Xpert test centar te ÖSD partner centar 
 • Stručni tim od preko 50 vrhunskih predavača posvećenih polaznicima 
 • Nastava u malim grupama od 8 do 12 polaznika 
 • Preko 20.000 zadovoljnih polaznika od 2007. godine 
 • Plaćanje do 6 mjesečnih rata za sve polaznike 
 • Originalna literatura za sve kurseve 
 • Besplatno pred-testiranje za određivanje trenutnog znanja 
 • Garancija 100 % zadovoljstvo (besplatan ponovni kurs) 
 • 12 moderno opremljenih učionica
 • Digitalna nastava sa interaktivnim tablama 
 • Klimatizacija, ventilacija i ergonomski oblikovane stolice 
 • Kafeterija za pauze i odmor 
 • Lokacije u centru Sarajeva i Tuzle

Sarajevo Centar za poslovnu edukaciju 

Multicom d.o.o. Tuzla, PJ Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo Tel.: +387 33 260 505 E-mail: sarajevo@cpe.ba Web: www.cpe.ba

Tuzla Centar za poslovnu edukaciju

Multicom d.o.o. Tuzla Aleja A. Izetbegovića 10, Tuzla Tel.: +387 35 245 222 E-mail: tuzla@cpe.ba Web: www.cpe.ba